Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 
Emacs Unix [ VI ] ClearCase

VI - Editor

 

 OBS! Det kan förekomma vissa fel ... (UNDER KONSTRUKTION)
 VI i korthet
 
§ vi filnamn
 
ZZ spara och avsluta
:q! avsluta utan att spara
Kommandotillstånd
 
<upp pil>       eller  k flyttar markören uppåt
<ned pil>       eller  j flyttar markören neråt
<höger pil>    eller  l flyttar markören till höger
<vänster pil>  eller  h flyttar markören till vänster
x ta bort aktuellt tecken
d d ta bort aktuell rad
u ångra sista kommandot
<Ctrl> u flytta bildskärmen en halvsida uppåt
<Ctrl> d flytta bildskärmen en halvsida neråt
<Ctrl> l skriva om bildskärmen
 
i öppna till vänster om markören
a öppna till höger om markören
o öppna ny rad under markören
O öppna ny rad ovanför markören
Inskrivningstillstånd
 
bs backa ett tecken
 
Esc till kommandotillstånd
 

Hämta in och spara filer i VI
 
vi filnamn starta vi, redigera filnamn
vi starta vi utan att ange filnamn
:e filnamn redigera filnamn
ZZ avsluta vi, spara redigerad fil
:q! avsluta vi, lämna filen oförändrad
:w spara redigerad fil, stanna kvar i vi
:r filnamn läs in texten i filnamn
vi -r filnamn starta vi efter en systemkrasch
 

Att lägga till text i VI
 
i skriv in text före markören
a skriv in text efter markören
I skriv in text i början på raden
A skriv in text i slutet på raden
O skriv in text på ny en rad före aktuell rad
o skriv in text på ny en rad efter aktuell rad
<Esc> återgå till kommandotillståndet
 

Att ta bort text i VI
 
x sudda bort tecknet markören står på
dw sudda till slutet av aktuellt engelskt ord
dW sudda till slutet av aktuellt ord
D sudda till slutet av raden
dd sudda aktuell rad
ndd sudda n rader fr.o.m. aktuell rad
J ta bort radslutsmarkering på aktuell rad (slå ihop rader)
. upprepa det senaste suddnings-eller ändringskommandot
:i,jd sudda fr.o.m. rad nr i t.o.m. rad nr j
xyd sudda fr.o.m. märke x t.o.m märke y
 

Att söka efter text i VI
 
/xxx sök framåt efter texten xxx
?xxx sök bakåt efter texten xxx
/ upprepa sökningen framåt
? upprepa sökningen bakåt
n upprepa sökningen åt samma håll
N upprepa sökningen åt andra hållet
:set ic behandla stora och små bokstäver som lika
:set noic behandla stora och små bokstäver som olika

Förflyttningar i VI
 
<mellanslag> 
< höger pil> 
l
ett tecken åt höger
<vänster pil> 
h
ett tecken åt vänster
w ett engelskt ord åt höger
W ett ord åt höger
b ett engelskt ord åt vänster
B ett ord åt vänster
e till slutet på aktuellt engelkt ord
E till slutet på aktuellt ord
<ner pil> 
j
en rad neråt
<upp pil> 
k
en rad uppåt

0
till radens början
$ till radens slut
<Return> 
+
till första icke blanka på nästa rad 
:
- till första icke blanka på förra rad
<Ctrl-u> flytta upp skärmen en halv sida i texten
<Ctrl-d> flytta ner skärmen en halv sida i texten
<Ctrl-b> flytta upp skärmen en hel sida i texten
<Ctrl-f> flytta ner skärmen en hel sida i texten
´´ återvänd till förra positionen
mx sätt märke x
´x till märke x
'x 
:'x
till början på raden med märke x
 

Att ångra sig i VI
 
u ångra den sist gjorda ändringen
U återställ aktuell rad till tidigare utseende

Ändringskommandon i VI
 
r ändra tecknet till ett annat tecken
s ändra tecknet till en text
cw ändra resten av engelskt ord
cW ändra resten av ordet
C ändra resten av raden
. upprepa det senaste ändrings eller suddningskommandot
cc ändra hela raden
:i,js/gammaltext/ny text/ ändra på raderna nr i-j första förekomstenav gammal text till ny text
:i,js/gammaltext/ny text/g ändra på raderna nr i-j alla förekomsterav gammal text till ny text
xys/gammaltext/ny text/ ändra på raderna fr.o.m. märke x t.o.m. märkey första förekomsten av gammal text till ny text
xys/gammaltext/ny text/g ändra på raderna fr.o.m. märke x t.o.m. märkey alla förekomster av gammal text till ny text
 

Kopiering och flyttning i VI
 
alla d-kommandon sudda och lägg suddad text i utklippsbufferten
YW lägg aktuell engelskt ord i utklippsbufferten
YW lägg aktuell ord i utklippsbufferten
YY 
Y
lägg aktuell rad i utklippsbufferten
nY lägg n rader i utklippsbufferten
p lägg in utklippt text före markören
P lägg in utklippt text efter markören
:i,jmk flytta rad nr i-j till efter rad nr k
xyz flytta fr.o.m. märke x t.o.m. märke y tillefter märke z
:i,jcok kopiera rad nr i-j till efter rad nr k
xyz kopiera fr.o.m. märke x t.o.m. märke y tillefter märke z

Specialtecken i söktexter i VI
 
^ i början av texten, matchar början på rad
$ i slutet av texten, matchar slutet på rad
[x-y] matchar vilket tecken som helst mellan x och y

Radnummer i VI
 
nG 
:n
flytta till rad nummer n

:$
flytta till sista raden
<Ctrl-g> 
:.=
ge aktuellt radnummer
:set nu visa radnummer för alla rader
:set nonu visa inga radnummer