Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 
Emacs [ Unix ] VI ClearCase

Guide för diverse UNIX-relaterade aktiviteter

Den här guiden innehåller beskrivningar av några av de vanligaste UNIX-kommandona
och hur man kommer igång att jobba i en UNIX-miljö.
Språkbruket är sådan att nybörjare ska kunna använda sig av guiden. Denna sida ligger på Utbildningsprogammet för Datalingvistik's web server.

UNIX-guiden uppdaterades den 11:e september -97.


 
 
 

 
 


Intro


Filhantering


Diverse nyttigt


Utskrifter


Texteditorn Emacs


Externa uppkopplingar


Alias


Annat smått och gott


Några UNIX-program


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Intro

  Att tänka på när du jobbar med UNIX

* Till skillnad från DOS skiljer UNIX på stora och små bokstäver.
  Ex.vis är filerna Enfil.txt och enfil.txt helt skilda filer.

* UNIX är ett fleranvändarsystem. Alla som jobbar på en UNIX-terminal
  jobbar på sitt eget konto. Ditt konto är inte bunden till
  en speciell maskin, utan du kan använda vilken maskin som helst,
  bara den är kopplad till ett nätverk.

* Raderar du en fil är den borta. Det finns inga papperskorgar
  där du kan hitta dina gamla filer. Däremot tas ofta backuper
  på allt. Allting som fanns på ditt konto för en dag sedan går oftast
  att få tillbaka. Tala med din systemansvarige, så hjälper denne dig.

  Liten terminologi

  Konto      Ett utrymme på en hårddisk, reserverat för en användare.
             Alla elever på en linje får sitt eget konto.
             Eng: ...on your UNIX account

  Tilde ~    Representerar vad som kallas "roten" på ditt konto - ditt
             hembibliotek. Efter du har loggat in dig på ditt konto
             befinner du dig precis där.
 
  Bibliotek  Vad som på en Macintosh kallas för mapp.
             Eng: directory

  Hur denna guide används

  * Kommandon, filnamn mm är skrivna med blå text
  * Alla exempel är skrivna med grön text
  * Alla tangentbords-kombinationer är skrivna med röd text

  * Alla små tecken '.~; osv skall användas precis som visas i beskrivningarna.

  * Är denna text för stor/liten får du ändra på inställningarna på din
    web-läsare. Leta reda på vad som kallas "fixed font" och ändra denna
    till din belåtenhet.
 


 

Filhantering

Lista filerna/biblioteken i ett bibliotek

  ls

  ls -l   Ger en mer detaljerad beskrivning

  ls -al  Visar alla filer + detaljerad beskrivning

  ls -CF  Markerar alla bibliotek med ett / och alla körbara
          program med ett *

Skapa ett nytt bibliotek

  mkdir namn 

Ta bort bibliotek

  rmdir namn

Byta bibliotek

  cd namn
 
- Om du vill till roten - dvs högst upp i din egen hierarki:
 
  cd   vilket är kort för cd ~ (den den grejen kallas 'tilde')

- Om du vill förflytta dig ett hack upp i hierarkin (biblioteket ovanför):
 
  cd ..

Hur vet jag i vilket bibliotek jag befinner mig i?

  Det står på den övre ramen på terminalfönstret, efter namnet på den terminal du
  jobbar på.

- Jobbar du på terminalen kleene och har bytt bibliotek från roten
  (ditt hembibliotek) till biblioteket tmp, står det:

  kleene:~/tmp  Detta visar var du befinner på ditt konto

- Vill du veta exakt var du befinner dig i systemet skriv:

  pwd  Detta visar hela sökvägen. pwd är kort för present working directory.

Kopiera filer
 
- Kan användas på två sätt.
- Kopiera en fil till ett annat bibliotek:

  cp filnamn destination
 
  ex. cp tom.txt ..  (kopiera filen tom.txt till överliggande bibliotek)

- Kopiera en fil till en annan fil:

  cp filnamn1 filnamn2  Finns filnamn2 tidigare skrivs denna
                        skoningslöst över. Finns den inte tidigare,
                        skapas en ny fil.

- Kopiera hela bibliotek (med alla underliggande filer och bibliotek)

  cp -r bibliotek destination

Flytta, döpa om filer

- Detta görs med ett och samma kommando (mv).

- Flytta:

  mv filnamn destination

- Döp om:
 
  mv filnamn nya_filnamnet  Finns nya_filnamnet tidigare skrivs det
                            över.

- mv gör alltså samma sak som cp, men man har inte kvar filen man
  manipulerat.

Ta bort filer

  rm filnamn  Filen är borta för alltid. Om filen var mer än en dag
              gammal, finns det förmodligen en backup få den (och
              alla dina andra filer) hos systemansvarige.

  rm -r bibliotek  Använd med försiktighet! Radera ett bibliotek
                   och allt som finns i det.

Se vad som finns i en textfil

- Det finns två sätt att göra det på:

  cat filnamn   Skriver filen rätt upp och ner (i terminalfönstret).

  more filnamn  Samma fast stannar efter att terminalfönstret fyllts.
                Fortsätter först när du "ber om det".

Skriva till en textfil

- Detta kan man givetvis göra med en texteditor som tex Emacs, men det
  finns andra sätt...

- Om du använder omdirigeringstecknet > kan du styra
  utskriften från ett cat eller more. Ex:

  cat fil1 > fil2  innehållet i fil1 hamnar nu i fil2. Finns inte
                       fil2 så skapas fil2 automatiskt.

- All ev information som tidigare låg i filnamn2 i exemplet ovan skrevs
  över. Om du vill lägga till något sist i en textfil utan att skriva
  över tidigare information använd två st >.

  cat fil >> fil2  innehållet i fil1 skrivs nu in sist i fil2 (på en ny rad).
                    Kallas append på engelska.

- Om du vill skriva in ny text till en fil direkt från tangentbordet
  utan att behöva starta Emacs kan du skriva:

  echo 'text' >  filnamn   eller
  echo 'text' >> filnamn

Ändra skrivrättigheterna på en fil

- Detta beskrivs i detalj genom att skriva:

  man chmod

- En bra-att-komma-ihågare:

  chmod 700 filnamn   Har du någonsin skapat ett program som du sedan
                      inte tillåts köra? chmod 700 fixar "kör-rättigheter"
                      till filen åt dig. Den tar även bort alla rättigheter
                      för andra användare.


Wildcards

- Det finns två sorters wildcards: ?  och *

  ?  ersätter ett    tecken, vilket som helst.
  *     "     flera    "   , vilka som helst.

- Exempel på användningsområden:

  rm *.gif  Tar bort alla filer i befintligt bibliotek som slutar på .gif
  rm lab*         "     "     "     "     "     "      som börjar på lab
  rm *.*          "     "     "     "     "     "      som har ett suffix.
  rm *      Tar bart allt, förutom filer som börjar på .

  Detta fungerar tillsammans med de flesta kommandon som manipulerar filnamn.
 

Diverse nyttigt

  I UNIX jobbar man oftast i ett terminalfönster. Har du använt en PC tidigare
  så är det som att jobba i DOS, fast trevligare. 
 Rensning av terminalfönstret

  CTRL-L Håll in Controltangenten och tryck på L-tangenten.

 
 
 Återanvänd tidigare utförda kommandon

- Pil upp och Pil ner tillåter dig att "bläddra" mellan tidigare
  använda kommandon.
 Automatisk frammatning av filnamn

  TAB

  Ex. användning: I ditt bibliotek finns en fil som heter 
  detabsolutlangstafilnamnjagskrivit.html och du vill ta bort det.
  Skriv rm d, sedan trycker du på TAB så letas det filnamn som börjar
  på d upp och skrives ut till fullo. Hade det dessutom funnits en fil
  vid namn dumheter.html så hade du fått presicera dig: rm de TAB.
 Programavbrytning/processer

- Först en liten förklaring av &. Startar du ett program och skriver 
  &-tecknet efteråt som innebär det att programmet körs "i bakgrunden".
  Detta innebär att det terminalfönster du jobbar i inte är direkt 
  ansvarigt för programmet (i UNIX-termer - processen) du har startat.
  Varje program som startas får ett eget processnummer.

- Om du inte använt &-tecknet när du startat ett program (vilket är listigt
  när du kör egna program), kan du avbryta det genom att trycka:

  CTRL-C    Det måste ske i samma terminalfönster som du startade
            programmet i.

  Exempel:

  emacs &  Startar programmet Emacs i bakgrunden. Du kan nu fortsätta att
           jobba i ditt terminalfönster. 

  emacs    Nu kan du inte använda ditt terminalfönster förrän du avslutat
           Emacs (eller återtagit kontrollen, se nedan). Du kan då avsluta
           Emacs på två sätt. Antingen  genom att stänga av det på vanligt
           sätt (exit Emacs i menyn), eller så kan du trycka CTRL-C i
           terminalfönstret.
 

- Om du fortfarande inte lyckas få tillbaks kontrollen tryck:

  CTRL-D  Det dödar det mesta (inklusive ditt terminalfönster)

- Om du startat ett program utan & och vill få tillbaka kontrollen över
  terminalfönstret tryck:

  CTRL-Z  Programmet stannas ,(läggs i "suspended animation") men dödas 
          inte. Det går att köra igång igen med fg (foreground) eller bg
          (background).

- Du fixar inte att få stopp på ett program:
  
  ps   Visar en lista över de processer som startats i det xtermfönstret
       du befinner dig i. Programmets namn finns efter processnumret. Ex. du
       har startat Emacs och vill döda den processen. ps ger följande lista:
 
       25626 pts/3    0:02 tcsh
       25694 pts/3    0:17 emacs
       25745 pts/3    0:00 ps

- För att bli av med Emacs-processen skriv:

  kill 25694  Då dödas processen.  

- Va, lever den fortfarande? skriv:

  kill -9 25694  Då dödas den extra mycket.   

- Hittar du inte programmet du söker på listan, skriv:

  ps -a   Visar de flesta processer som körs på den dator du är inloggad på.
 
  ps -ef  Visar alla processer och vem som äger dem + lite till.
 Musfunktioner

- Kopiera-klistra:

- Dubbeltryck på ett filnamn med vänster musknapp och hela filnamnet 
  markeras. Tryck sedan på mittenknappen och texten skrivs ut (efter prompten).
 Skärmlåsing

- Gå aldrig ifrån din skärm utan att låsa dem. Folk kan hitta på så
  mycket roligt att göra med ditt konto.....
  
  xlock  Låser skärmen.
 Att logga ut

  När man är klar för dagen får man inte glömma att logga ut! Skriv:
  
  exit
 

Utskrifter

Att skriva ut

- För att skriva ut kan man använda lp eller mpage

  lp -d skrivarnamn filnamn

  mpage -Pskrivarnamn filnamn  Inget mellanrum mellan -P och skrivarnamnet.

  Ex: Antag att skrivaren heter scribe och filen du ska skriva ut heter
  utskrift.ps. Skriv:

  lp -d scribe utskrift.ps
 
  mpage -Pscribe utskrift.ps

- Ibland behöver man inte specificera vilken skrivare man vill använda.
  I så fall räcker det med:

  lp utskrift.ps
 
  mpage utskrift.ps
 


 

Vad är det för skillnad på lp och mpage?

  lp    - Ger en 'vanlig' utskrift.
  mpage - Skriver ut flera sidor/A4, har fler funktioner
 

mpage i mer detalj

  Det går att skriva ut 1,2,4 eller 8 sidor/A4 med eller utan ram.
  Det finns många flaggor man kan ge mpage så enklast är att ge ett exempel:

  mpage -1bA utskrift.ps   1 - Skriver ut 1 sida/A4
                           b - Skriver inte ut ramar.
                           A - konverterar utskriften till A4-format

  Vill du specificera att skrivaren ska vara scribe och skriva ut 4 sidor/A4
  skriv:

  mpage -4bAPscribe utskrift.ps

  Hur ser man vilka utskrifter som håller på att skrivas ut?

  lpstat -o  Ger en lista på alla utskrifter som står i
             "printerkön" enl formen:

  jobbid terminal ! användare storlek datum skrivarnamn

- Ex. Du har skrivit lp utskrift.ps Skriv lpstat
      kan det se ut så här:

      scribe-546    frege.cling.gu.se!cl2lryd   44713   Sep 07 23:28 on scribe

Hur avbryter jag min utskrift?

  lprm jobbid  eller
  cancel jobbid

- Ex. För att stoppa utskriften som beskrevs ovan skriv:

  cancel scribe-546

Hur avbryter jag andras utskrifter?

- Det kan du inte. Endast systemansvarig kan fixa det. Ok, inte helt sant.
  Skrivaren kan vara utrustad med en 'avbryt utskrift'-knapp.
 

Texteditorn Emacs

  Emacs är den vanligast använda texteditorn på UNIX-system. Man kan göra
  ALLT med Emacs. Nedan följer några praktiska tips och funktioner, snarare
  än de vanligaste funktionerna.

 Hjälp, jag har tappat kontrollen över Emacs

  CTRL-g  Avslutar allt lurt som Emacs dragit igång. (Helt ofarlig)
          Använd direkt när du är tveksam om vad som händer.

Öppna en ny fil i ett nytt fönster

- När du vill öppna eller skapa en ny fil i ett nytt fönster gå INTE till
  terminalfönstret och skriv emacs filnamn igen. Då startar du ett nytt
  Emacs. Det är som att ha igång två WORD samtidigt (liten överdrift). Nä,
  vad du gör är att du memorerar följande:

  CTRL-X 5 f alt. CTRL-x 5 CTRL-f

  Skriv sedan in önskat filnamn i minibufferten (utrymmet längst ner).
  Prompten har automatiskt flyttats dit. Tryck sedan ENTER så öppnas filen
  i ett nytt fönster. TAB kan användas för att mata fram filnamn.

  Skriver du in namnet på en fil, säj minfil.txt, som inte finns öppnas en
  buffert med det namnet. minfil.txt finns inte "på riktigt" ännu. Du måste
  spara filen i Emacs först.


 

 Uppdatera fönstret

- I vissa 'modes' ex.vis HTML helper-mode eller i C-mode så gläder Emacs
  användaren med att färgkoda vissa delar av texten/koden. detta uppdateras 
  inte alltid automatiskt när du skriver till ny text. Då får du göra det
  manuellt allt efter hand genom att trycka:
 
  CTRL-l (bokstaven l)  fungerar ej med -L. 


- Texteditering:
 Rensa en textrad

- Ställ dig i början på en textrad och tryck:

  CTRL-k Rensar allt till höger om markören.
 Ångra

  CTRL-SHIFT_   Uhm... dvs håll in CONTROL-tangenten och SHIFT-tangenten
                och tryck på - tangenten (den precis till vänster om högra
                SHIFT-tangenten). Man kan ångra i flera steg.
 Musfunktioner

- Kopiera-klistra in: Markera text med vänster musknapp intryckt.
Klistra in   med mittenknappen.  - OBS! sker precis där muspekaren befinner sig, INTE där   markören befinner sig. Det senaste markerade är det som finns i "minnet". Man   behöver/kan inte spara på samma sätt som på PC/MAC. - Klippa-klistra: Markera med vänster musknapp intryckt. Dubbelklicka    sedan med höger musknapp. Klistra in med mittenknappen.
 Ändra storlek/typsnitt på texten

- Håll inne SHIFT samtidigt som du trycker på vänster musknapp (muspekaren ska
  vara innanför Emacs-fönstret), så får du upp en meny. Bara att välja.
  OBS! - Detta kan variera beroende på vilken version av Emacs du använder.
 

Externa uppkopplingar

Inloggning på andra konton

- Det finns fler sätt att "logga upp sig" på andra konton: rlogin, ssh och telnet

  Enklast och säkrast är att alltid använda ssh.

  ssh konto   Skriv sedan ditt lösenord, så är allt klart.

- All information du skickar är krypterad. Ifall någon skulle försöka "lyssna av"
  vad du håller på med, har de ingen chans att förstå det.

  Kort och gott. Använd alltid ssh

 

 
 

Flytta filer mellan konton - FTP (File transfer protocol)

  ftp destination

- Ex. Du vi hämta en fil från ditt labkonto dlpt-12 på Matematiskt center.

  Först, tänk på vilket bibliotek du befinner dig i. De filer du hämtar hamnar
  i detta bibliotek.

  Skriv sedan:
 
  ftp hem.passagen.se  Följande skrivs då ut:

    Connected to hem.passagen.se.
    220 Gudrun FTP server .... ready.
    Name (hem.passagen.se:ditt namn):
 
- Skriv då in dlpt-12, ENTER
  Skriv sedan in ditt lösenord, ENTER

  Väl inne kan du navigera dig fram med vissa vanliga UNIX-kommandon:

- För att se vilka filer/bibliotek som finns i det bibliotek du
  befinner dig skriv:
 
  ls

- För att byta bibliotek skriv:

  cd bibliotek

- Om du vill veta vilket bibliotek du befinner dig i:

  pwd

- Hämta hem en fil:
 
  get filnamn

- Vill du hämta alla filerna i ett bibliotek kan du skriva :

  mget *  Detta är en förfrågan att plocka hem alla filer i det befintliga
          biblioteket. ftpprogrammet kommer att fråga dig för varje fil
          om du vill ladda ner den.

- Om du vill kopiera en fil till biblioteket dit du har ftp:at dig:

  put filnamn  Kopierar en fil till kontot du är inloggad på, från det
               bibliotek du jobbar ifrån (där du skrev ftp...).

- Det går faktiskt att byta bibliotek att jobba ifrån. Så om du vill kopiera
  filer till/från ett nytt bibliotek skriv:

  lcd bibliotek  Observera att det inte går att att se vilket bibliotek
                 man jobbar ifrån. Är du osäker var du har dina bibliotek,
                 öppna ett terminalfönster till och titta därifrån.

- För att lista alla kommandona som kan användas skriv:

  help

- För att avsluta ftp skriv:

  bye eller tryck CTRL-d
 

Alias

Vad är ett alias?

- Jo ett alias är ett kommando du har hittat på för att
  ersätta ett eller flera andra kommandon/kommandosekvenser.
 


 

Hur vet man vilka alias som finns?

  alias  Listar alla gällande alias.


 

Hur skapar man ett alias?
 
  alias aliasnamn 'kommando' alt.'kommandosekvens'

- Ex: alias copy 'cp'. Nu fungerar copy på samma sätt som kommandot cp.
 
  Ett sådant här alias fungerar bara tills man loggar ur. Det sparas inte.
  För att göra permanenta alias, se nedan.

- Vill du aliasa an sekvens av kommandon skriv enligt följande:

  alias aliasnamn 'kommando;kommando'

  Ex:

  alias emacochxv 'emacs&; xv&' Skriver du sedan emacsochxv startas programmen
                                Emacs och xv.


 

Hur vet man att man inte skriver över ett befintligt alias?

- Antingen skriver du alias och kollar hela listan, annars skriver du:
 
  alias tänktaliasnamn  Finns ett alias redan visas isåfall vad aliaset gör.


 

Hur skapar jag permanenta alias?

- Skapa en aliasfil:


 

Att skapa en aliasfil

- Byt bibliotek till ~/.rc.user.d/csh:

  cd ~/.rc.user.d/csh

- Har du inget sådant sådant bibliotek skriv följande:
 
  cd
  mkdir .rc.user.d
  cd .rc.user.d
  mkdir csh
  cd csh
 
  emacs alias &
 
- Skriv aliaser i denna fil som beskrivet ovan. Använd TAB mellan orden:

  alias TAB aliasnamn TAB 'kommando' alt.'kommandosekvens'

  OBS OBS!!! Alla alias i aliasfilen MÅSTE avslutas med vagnretur (ENTER)


 

Några praktiska aliasexempel
 

  alias    l      'ls -CF'  ls listar alla filerna och bibliotek som finns
                            i gällande bibliotek. -CF gör att en slash '/'
                            läggs på efter varje bibliotek och att en '*'
                            läggs på efter alla exekverbara program. Tilläggen
                            är rent kosmetiska.

  alias    m      'more'    Finns kanske redan som alias.

  alias    net    'netscape &'  På alias som startar program, lägg till
                                &-tecknet i aliaset.

  alias    ealias 'emacs ~/.rc.user.d/csh/alias &'  Öppnar aliasfilen för
                                                    redigering var du än
                                                    befinner dig.
 
 

- Du kan även använda variabler i aliasen. Skrivs \!* Ex:
 
  alias    e      'emacs \!* &'  Gör att du kan direkt öppna vilken fil som
                                 helst och få processen i bakgrunden. Ex:
                                 e dok.txt - öppnar ett Emacs med filen
                                 dok.txt laddad. Processen hamnar i bakgrunden.

 
  alias    md     'mkdir \!*; cd \!*'  Gör att du kan skapa ett directory +
                                       att du hamnar där. Ex: md tmp är
                                       ekvivalent med att skriva mkdir tmp
                                       följt av cd tmp.
 

 


 

  alias xv      'xv -perfect -8 -slow24 \!* &'  Startar bildvisar-programmet
                                                xv så att bilderna visas
                                                med många färger.
 


 

Få ett nytt alias att fungera direkt

- Det gör genom att skriva:

  reinit

  (efter att ha sparat aliasfilen såklart)
 

Annat smått och gott

Automatiskt få med underskrift mm på dina mail

  emacs .signature &  Observera punkten innan signature.
                      Det du sparar i den här filen läggs automatiskt till
                      i dina mails. När du 'composar' ett mail i ex.vis Pine ser
                                            du innehållet i din .signature fil längst ner i mailet.


 

finger

- Om du använder kommandot:

  finger användarnamn  får du information om denna användare.

  Ex. finger cl2lryd@cling.gu.se

- Observera att finger inte visar korrekt information om när man senaste
  loggade in, däremot stämmer datumstämpeln på när man senast läste sin
  post.
 


 

Hur påverkar man det innehåll som finger visar?

  Det finns två områden du kan ge information om: ditt nuvarande projekt
  och dina framtidsplaner.
 
- För att visa info om ditt nuvarande projekt skapa:

  emacs .project  Skriv in och spara.

- För att visa info om dina framtidsplaner skapa:

  emacs .plan

 (Dessa meddelanden bör vara korta.)

  OBS!  Dessa "punktfiler" nämnda ovan skall ligga i roten på ditt konto.
 


 

Få saker att hända när du loggar ut

  Skapa en fil som heter .logout

  emacs .logout&

  I den kan du skriva kommandon som du vill ha utförda.
  OBS!! Avsluta varje rad med vagnretur (ENTER).

  Skriv gärna följande i din .logout-fil:

  rm -r .netscape/cache/* ENTER  Varning! Se till att du skriver det där exakt som det står.

  Detta rensar alla bilder som programmet Netscape samlar på sig i
  sitt sk cache-minne. Detta sparar mycket hårddiskutrymme för
  systemet. Gör att systemansvarige tycker om dig.
 


 

Att skapa en hemsida

  Alla sidor du vill ha kopplat till din hemsida på WWW måste ligga i ett
  speciellt bibliotek: .www. Alla filer du lägger där blir åtkomliga för hela
  världen om du inte skyddar dem från insyn.(Se chmod)

- Skapa biblioteket .www

  mkdir .www

- Förflytta dig sedan dit (cd .www) och skapa filen index.html
 
  emacs index.html &

- index.html är din "rot-fil" på din hemsida och alla dina egna länkar
  utgår sedan därifrån.

- För att var helt säker på att alla kan läsa din fil skriv:

  chmod a+r index.html

- En html-sida är inget annat än en vanlig textfil. Men om det ska gå att läsa
  denna fil från en Web-läsare som Netscape eller Internet Explorer måste
  texten formateras på ett speciellt sätt. Till detta använder man HTML -
  Hyper Text Markup Language. Med hjälp av HTML kan du visa text, bilder mm
  på en mängd olika sätt. Man kallar en sådan fil för ett HTML-dokument.
 
  Det är ingen ide att gå in på detaljerna hur HTML är uppbyggt här. Det finns
  en mycket bra introduktion om detta på andra sidor:

  Publicera information på WWW

  A guide to HTML and CGI scripts

 

Några UNIX-program

- Alla program som beskrivs nedan startas genom att skriva namnet på
  programmet följt av ett & (för att programmet ska köras självständigt)
 Bildvisare

  xv    
 
  Användningsområden:

- Titta på bilder   
- Behandla bilder
- Göra skärmdumpningar (kopiera vad som finns på din skärm till en bild)

  Intressant att veta om xv:

- För att bilderna du laddar ska visas på snyggast möjliga
  sätt (många färger), kan du starta xv med följande flaggor:

  xv -perfect -8 -slow24 &   (Exempel på ett alias för detta)

- Roligaste funktionen i xv är grab. Men den kan du göra 
  en skärmdumpning, dvs du kan spara precis vad som helst 
  som finns på skärmen som en bild.
 Ritprogram

* xpaint

  Användningsområden:

- Rita bilder

  Intressant att veta om xpaint:

  Ett enkelt ritprogram. Mycket användbart.

  Innan man startar xpaint får man tänka på att UNIX-maskiner har ofta begränsat
  med färger. Därför måste man ibland stänga andra program för att kunna starta
  xpaint (den får inte tillräcklig med färger). Ett sådant program är Netscape.
  Det går bra att först starta Netscape och sedan xpaint. Om du har startat
  Netscape med egna färger går det bra att köra xpaint sen. Detta gör du genom
  att skriva: netscape -install &


* xfig

  Användningsområden:

- Rita bilder

  Intressant att veta om xfig:  

  Ett avancerat objektorienterat ritprogram.
 Räknare

* calctool  

  Användningsområden:

- Att räkna med  

  Intressant att veta om calctool:  

  En avancerad miniräknare

  Fler på gång.....