Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 

Jobb

Jag började arbeta först när jag flyttade till Stockholm. Min första anställning var på Merc Hotell i Alvik, sedan hos Socialförvaltningen i Tensta inom Hemvårdspatrollen. Medan jag arbetade på ITT Flygt Pumpar studerade jag på Komvux i några år.

Efter avslutad akademisk utbildning började jag arbeta på PostNet AB som systemutvecklare inom gruppen Efax/ Respons, verksamheten upphörde i samband med en stor omorganisation inom Posten och Torget AB bildades.

Jag fick anställning som systemutvecklare men arbetade inom IT-support hos Riksskatteverket (RSV DataService) då behovet var störst under RSVs systemövergång till NT och jag installerade 100-tals nya datorer inom myndigheten. Jag ville arbeta med systemutveckling och jag tackade ja på ett erbjudande från dåvarande Telia Data samtidigt som jag hjälpte Riksskatteverket som konsult på min fritid i några månader. En intern sex månaders utbildning sk. "Akademiker Programmet" hos Telia Data var mycket givande. I anslutning till utbildningen gjorde vi studiebesök i Polen, Lettland och Litauens telekommunikation.

Telia Data bytte både namn (Telia Prosoft AB) och ägare under tuffa IT åren. Jag liksom företaget bytte många yrkesroller; som systemutvecklare arbetade jag med förvaltning av Telias fakturerings system för VPN och IC, som utredare med avveckling av äldre stödsystem som skulle ersättas av FBS (Future Billing System), som samordnare arbetade jag med slussa fram olika stödsystemen till Telias portal. Industri Kapital köpte upp Telia Prosoft AB och nya namnet var Ki Consulting & Solutions AB.

Senaste tiden under regi arbetade jag som RM och CM i en härlig grupp som förvaltade vi Telias ansikte utåt www.telia.se. Jag slutade min anställning hos Ki Consulting i hösten 2002. TietoEnator köpte upp Ki Consulting & Solutions AB när företaget hade halverats och elden för IT-marknaden hade slocknat för obestämd tid.

Jag utbildade mig till kontakttolk och jag började samarbeta med olika tolkförmedlingar i persiska och azerbajdzjanska. Hösten 2005 började jag arbeta hos Polisen i Stockholms län. Jag arbetar som IT-forensiker hos Länskriminalpolisens IT-forensiska grupp.