Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 

Utbildning

Höstterminen 1993 började jag med det Systemvetenskapliga programmet (120 p) på Mitthögskolan i Sundsvall. Programmet bestod av 60 poäng systemvetenskap, 40 poäng företagsekonomi men jag bytte ut 20 poäng mot datateknik programmets B-kurser (Informationsteknologi, Objektorienterad programmering, Systemkonstruktion(OOAD) och Datastrukturer/-algoritmer. Dessa kurser var mycket populära under år 1995. Jag tog min filosofie kandidatexamen i Systemvetenskap/ ADB i Maj 1996.

Jag har studerat på Vasalund och Gullmarsplans Vuxengymnasium medan jag arbetade hos då ITT Flygt Pumpar. Jag tog avgångsbetyg i naturvetenskap år 1993.

kurser

2008

- Polisens arbetsledarutbildning, 23 januari - - 1 september

2006

- Grundutbildning för IT-forensiker etapp I, Polishögskolan, 28 august – 3 november

- Utbildning för IT-forensiker etapp II, Polishögskolan, 19-30 mars samt 16-20 april

2004

- Design och konstruktion av applikationer för relationsdatabaser, med Oracle Forms (KTH)

- Dreamweaver MX

2002-2003

- Tolkutbildning i (Azerbajdzjan/Baku) för aktiva tolkar i Sverige

- Rational Clear Case - adm. NT

2001

- Rational Clear Case

- grunder NT - Rational Clear Quest Administration

- Utv. Webbapplikationer med Java

2000

- Konstruera interaktiva webbsidor med JavaScript

- Java-programmering

1999

- Software Maintenance

- Object relations- and Obj. Orient. database

1997

- IT Business Development (6 månader)

- Unix, Oracle Forms 4-5, Oracle DB-Admin och Oracle PL/SQL

1996

- Lotus Notes R4

- CTI - Computer Telephony Integration

- SQL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Programmeringskunskaper inom Pascal, C, C++, UNIX-script, html, Java, JavaScript, Perl, xml …

- Språkkunskaper; Svenska, Engelska, Persiska, Azerbajdzjanska och Turkiska

Jag har gått på tolkutbildning vilket är ett krav för att kunna arbeta som kontakttolk. Utbildningen har varit innehållsrik, lärorik, mycket intressant och det har lett till att jag har utvecklats som person. Jag har träffat många trevliga och duktiga föreläsare. Jag har azerbajdzjanska som modersmål vilket också talades hemma men det officiella språket i Iran är persiska (farsi). Jag tolkar i båda språken.

Man kan bli auktoriserad tolk och auktorisation av tolkar sker genom tolkprov hos Kammarkollegiet. Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel för tolkar som fått statlig auktorisation som infördes 1976 och syftet är att tillgodose samhällets behov av högt kvalificerade tolkar.