Sweden
 
Azerbaijan
Iran
Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Iran
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 

Filosofie kandidatexamen i Systemvetenskap/ADB

(Degree of Bachelor of Social Science in Information Systems ) 

Avslutade kurser  Completed courses
 • Systemvetenkap/ADB (60p)

 • Databehandlingsteknink A (5p) 
  Systemering och programmering A (15p) 
  Systemanalytisk metodik B (5p) 
  Organisation och informationssytem B (5p) 
  Informationssystemtillämpningar B (10p) 
  Systemering och systemutformning C (5p) 
  Interorganisatoriska informationssystem C (5p) 
  Uppsats C (10p) 
 •  Information Systems

 • Introduction to computers and information processing 
  System analysis and programming 
  System analysis methodologies 
  Organisation and information systems 
  Information systems application 
  Information systems development and design 
  Interorganizational informations systems 
  Thesis 
 • Företagsekonomi A (20p)

 • Företaget och dess omgivning (5p) 
  Redovisning (5p) 
  Marknadsföring (5p) 
  Kostnad-intäkt analys (5p)
 • Business Administration

 • Economic life of business 
  Accounting 
  Marketing 
  Costs analysis
 • Datateknik AB (20p)

 • Informationsteknologi A (5p) 
  Objektorienterad programmering (5p) 
  Systemkonstruktion(OOAD) (5p) 
  Datastrukturer och algoritmer (5p) 
 • Computer Engineering

 • Computer Science 
  Object oriented programming 
  System construction(OOAD) 
  Data structures and algorithms
 • Kurs (20p)

 • Logik (5p) 
  Diskret matematik (5p) 
  Statistik: Grundlägganden metoder för dataanalys (5p) 
  Utredningsmetodik (5p) 
  Datakunskap II (5p) 
 • Courses

 • Formal logics 
  Discrete mathematics 
  Statistic: Elementary data analysis 
  Methods of administrative inquiry 
  Computer Science II
 
    Uppdaterad: 2009-12-10